“På Hvidovre Produktionsskole kan du i op til 1/3 af undervisningstiden deltage i almen-undervisning. Undervisningen er frivillig, og der kræves kun, at du deltager aktivt i undervisningen og løser opgaverne efter bedste formåen.”

Undervisningen er meget fleksibel og tilrettelægges ud fra dit behov, og du kan tage ét eller flere fag, alt efter hvad du har lyst til. Undervisningen foregår i vores nye Studie-center, og det er slet ikke som i folkeskolen. Der er ingen dumme spørgsmål, og du skal heller ikke til eksamen i fagene, med mindre du altså meget gerne vil. Der undervises i fagene: dansk, matematik og engelsk op til 9. klasses niveau.

Har du tidligere haft problemer med et fag i din skolegang, f.eks. matematik, eller mangler du et 02 for at komme ind på teknisk skole, så kig forbi Studiecentret og lad os få en snak. Har du ønsker om andre fag, eller fag på højere niveau, så kontakt også studiecentret.

Da læse/stave-vanskeligheder og matematikvanskeligheder spiller en stor rolle i forhold til frafald på mange ungdomsuddannelser, samarbejder Hvidovre Produktionsskole med Taleinstituttet i Aalborg om afvikling af screeninger for såvel læse/stave- som matematikvanskeligheder.

Alle elever tilbydes som udgangspunkt en afklarende screening. Der udbydes ikke egentlig ordblindeundervisning, men ordblinde elever tilbydes en it-rygsæk til hjælp i undervisningen. Skulle du have store matematikvanskeligheder eller måske er decideret talblind, så meld dig trygt på matematikholdet. Du er ikke alene, og læreren har erfaring med at undervise netop denne målgruppe.


I studiecentret kan du få:

  • FVU-Undervisning i op til 9. Kl. – i dansk, engelsk, matematik og naturfag.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt