STU-Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført et specialpædagogisk grundskoleforløb og som:

 • har behov for at udvikle og styrke personlige kompetencer
 • vil profitere af målrettet arbejde med egen læringsstil og potentialer
 • har brug for alternative tilgange ved indlæring
 • skal opnå faglig afklaring via erhvervsrelaterede succesoplevelser
 • har lyst til at opnå flere redskaber til at opbygge og udvikle sociale relationer og sociale netværk.

Hvis man ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse med støtte, har man mulighed for via sin UU-vejleder at søge sin kommune om at få en 3-årig Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvad giver uddannelsen dig?
Uddannelsen giver dig større mulighed for at kunne leve et voksenliv, som er selvstændigt og aktivt. I et spændende og inkluderende ungdomsmiljø vil du møde nye venner og få nye netværk. Du vil få mulighed for at udfordre dig selv og dine evner ved at deltage aktivt i produktionen på skolens linjer. Botræning er en vigtig del af uddannelsen. Her udvikler du redskaber og rutiner til at kunne bo i egen bolig, og derfor lærer du om budget, indkøb og livsførelse.

Vi fastsætter et individuelt målrettet uddannelsesforløb, hvor du i samråd med din kontaktlærer og UU-vejleder planlægger et undervisningsforløb ud fra dine behov, forudsætninger og ønsker. Når dit STU-forløb hos os er slut, får du et Kompetencebevis, hvor dit uddannelsesforløb, dine mål og dine kompetencer er beskrevet.

Life Kinetik
Lærerne er uddannede Life-Kinetik-trænere. Life Kinetik er en rigtig sjov måde at bevæge sig fysisk på, samtidig med at du udfordrer og udvikler din hjerne. Øvelserne, som kombinerer opfattelsesevne, hjernegymnastik og fysisk bevægelse vil forbedre din præstation, styrke dit overblik, øge din koncentrationsevne samt styrke problemløsning og hukommelse. Life Kinetik er fast på vores ugentlige skema.

1 Basislinie og 3 Erhvervsrettede linjer;

Vores Basislinie er obligatorisk for alle elever, for her arbejder vi med emner og udfordringer, som du som ung møder i din dagligdag og derfor har brug for at lære. Vores Ungdomslinje arbejder med sociale medier og Officepakken, og så er vi altid aktive med forberedelse og afholdelse af markeder og arrangementer.
Servicelinje, Produktion & Salg samt Køkken & Café

Vi har 3 erhvervsrettede linjer, hvor du har mulighed for at prøve kræfter med dine evner og potentialer inden for Servicefaget, Produktion & Salg samt Køkken & Caféområdet. Vi etablerer både praktikforløb på skolens faglinjer og også eksterne forløb, som kan være i butik, børnehave, café, eller hvad du lige har brug for. Gennem fagligt rettede arbejdsopgaver vil du få indblik i dine ressourcer og udviklingsområder og dermed øge din erhvervskompetence samt afklare fremtidige jobmuligheder.

Basislinjen indeholder:

 • Arrangementer & markeder
 • Almen faglig undervisning
 • 4-Stjernet middag
 • Trafik & botræning
 • Digital navigation – botræning
 • Motion & sundhed
 • Netværk & fritidsliv
 • Rengøringskursus
 • Samfund & demokrati
 • Life Kinetik
 • Opvask

Køkken & Cafélinjen indeholder:

 • Kalkulation/teori
 • Køkkenhygiejne
 • Personlig hygiejne
 • Egenkontrol
 • Produktion af mad
 • Borddækning/Afrydning
 • Kundebetjening
 • Tøjvask
 • Håndtering af råvarer
 • Varemodtagelse
 • Opvask
 • Opskriftanvendelse
 • Kasse- og kundebetjening
 • Bagning

Servicelinjen indeholder:

 • Arbejdsmiljø
 • Plan & materiale
 • Arbejdstegning
 • Cykelværksted
 • Elværktøj
 • Håndværktøj
 • Haveværktøj
 • Cykelværksted

Salg & Produktionslinjen indeholder:

 • It og mediekendskab
 • Kreativt håndværk fra idé til salg
 • Word og Powerpoint på brugerniveau
 • Sociale medier (Facebook, Instagram mm.)
 • WWW- adfærd og attitude på nettet
 • Kundebetjening
 • Projekt- og procesopgaver

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål, du ønsker svar på.
Kontakt vores vejledere:
Tue Bøndergaard tlf. 22 23 58 00  tue@hvip.dk
Tina Jungshoved Bjerre på 22 23 58 08  tina@hvip.dk

Du kan få flere informationer på: www.uvm.dk 


På STU lærer du om:

 • At få flere og nye venner
 • At blive klar til at bo i din egen bolig
 • Hvilke fremtidige jobmuligheder du har
 • Fritid og ungdomsmiljø
 • Motion og sund kost
 • Life Kinetik-træning
 • Almen faglig undervisning
 • At håndterer praktikforløb
 • Studietur

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt