“Hvis du kan lide at lave mad og betjene kunder, er uddannelsen som erhvervsassistent på café noget for dig.”

Som færdig Caféassistent kan du søge job på caféer, i kantine, barer og på restauranter. Du kan fx betjene kunder, brygge kaffe og te, fremstille juice og tilberede lettere retter som burgere, sandwich, bagels mv. Desuden kan du varetage rengøring, kontrollere, om hygiejnen er i orden, og aflægge kasseregnskab.

Efter endt uddannelse får du titlen Cafésassistent inden for Mad & Sundhed. Uddannelsen sigter mod, at du kan komme i arbejde efterfølgende. Den kan også give dig mulighed for videre uddannelse. Du modtager SU under hele uddannelsen.

Målgruppe og optagelse
Uddannelsen er et tilbud til unge under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Varighed og indhold
Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire forløb af et halvt års varighed.

Indhold
Undervisningen foregår i hold og er forankret på Hvidovre Produktionsskole, hvor den daglige undervisning foregår i skolens café, Bataillionen, og i tæt samarbejde med områdets erhvervsliv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter
Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et fag efter eget valg – kan afslutte på D-niveau. Desuden kan du tage hygiejnebevis, kursus i førstehjælp og baristabevis. Undervejs i forløbet kommer du på virksomhedsbesøg og ekskursioner, og du deltager i foredrag, som bliver holdt af gæstelærere og specialister.

Tilmelding
Der er opstart på uddannelsen 2 gange årligt i hhv. august og januar.
Næste opstart er i august 2019.

Henvendelse til Hvidovre Produktionsskole, KUU-vejledere:

Tue Bøndergaard tlf. 22 23 58 00 tue@hvip.dk

Tina Jungshoved Bjerre tlf. 22 23 58 08 tina@hvip.dk


På Caféassistent lærer du om:

 • Grundlæggende køkken- og tjenerfærdigheder
 • At lave kaffe som en ægte barista
 • Råvarekendskab
 • Kassebetjening
 • Egenkontrol og rengøring
 • Samfund, økologi og miljø
 • Kommunikation, kundebetjening og serviceformidling
 • Planlægning, dokumentation & registrering

Du vil også få:

 • Et førstehjælpsbevis
 • Et hygiejnekursus samt bevis
 • Et baristabevis

Orientering til virksomheder
Kombineret Ungdomsuddannelse – KUU giver din virksomhed mulighed for at hjælpe unge, der er i gang med en uddannelse målrettet mod caféområdet, og at være med til at uddanne fremtidig kvalificeret arbejdskraft på området.

Ved at tage en ung i erhvervstræning på din virksomhed kan du hjælpe den unge til at erhverve sig nye kompetencer, der ruster dem til at varetage et job på en café efter endt uddannelse.

Erhvervstræning er undervisning, der kan foregå i egnede lokale virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger, mv. Formålet med erhvervstræningen er at styrke elevens arbejdspladskompetence og valg af fremtidig beskæftigelse. Sidst i uddannelsesforløbet er formålet endvidere, at eleven opnår faglig rutine inden for sin beskæftigelsesprofil. Eleven kan være i erhvervstræning i op til 8 uger, dog højst 8 uger på den samme virksomhed.

Det praktiske
Erhvervstræningsforløb aftales altid ved et introduktionsmøde på virksomheden. På mødet afstemmes forventninger, og udviklingsmålene for forløbet fastsættes. Elevens kontaktperson står til rådighed gennem hele forløbet.

Arbejdstiden er under erhvervstræningen 4 dage om ugen og aftales som udgangspunkt for hele forløbet tilpasset virksomhedens vagtplan. Eleven er i erhvervstræningsforløbet forsikret af skolen.

Vi håber, din virksomhed vil være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden – og ikke mindst være med til at hjælpe et ungt menneske til uddannelse.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt