Ny Forberedende Grunduddannelse FGU

Fra 1. august 2019 bliver Hvidovre Produktionsskole en del af den Forberedende Grunduddannelse på Vestegnen – FGU Vestegnen.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en helt ny uddannelse.

Den er for dig under 25 år, der vil gøre dig parat til ungdomsuddannelse eller job.

Du kan vælge mellem tre spor:

  • Almen grunduddannelse
  • Produktionsgrunduddannelse
  • Erhvervsgrunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) tager udgangspunkt i dine behov med faglige udfordringer, der passer til dit niveau.

Den er fleksibelt opbygget med forskellige på- og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor.

Uddannelsen rummer både teori og praksis. Undervisningen er organiseret i hold- og arbejdsfællesskaber i et attraktivt ungemiljø, hvor der også bliver plads til fx idræt, sundhed, foredrag, teater, musik, konkurrencer, fester m.m.

Læs mere om de 3 spor her: Download brochuren om FGU

Se video om den forberedende grunduddannelse

Kontakt skolens vejledere: Tue Bøndergaard 22235800/ tue@hvip.dk  eller Tina Jungshoved Bjerre  2223 5808/ tina@hvip.dk 

Optagelse på FGU-Vestegnen

For at du kan blive optaget på FGU, skal du tale med din vejleder i din kommune. Vejlederen finder ud af, om du er i målgruppen.

Sammen finder I ud af en uddannelsesplan for dig. Derefter skal du vælge en FGU-skole, hvor du kunne tænke dig at gå.

Hvis du bor i en af de ovenstående 7 kommuner, så er du garanteret optagelse i FGU Vestegnen. Søger du andre FGU-skoler, kræver det, at de har plads.

Uddannelsen vil for de fleste unge blive indledt på basis, som introducerer til de tre uddannelsesspor.

På basis er der løbende optag, mens der i de tre spor er optag to gange om året. Både på basis og i sporene er det muligt at få undervisning på forskellige niveauer. Et forløb på basis varer normalt op til 20 uger.

Du kan indlede et FGU-forløb med et afsøgningsforløb på op til to uger. Forløbet kan danne grundlag for en vurdering af, om du skal fortsætte med FGU.

På FGU-skolen udarbejder du sammen med din lærer/vejleder en forløbsplan, der mere detaljeret beskriver dit ophold på FGU.

Du kan gå på uddannelsen i op til to år. Du får tilbudt en ordblindetest og der er mulighed for at få en mentor.

Du får skoleydelse, og der er et dagligt måltid.

Optag på Hvidovre Produktionsskole i foråret 2019

Hvis du starter på Hvidovre Produktionsskole i foråret 2019 kan du færdiggøre det forløb du er startet på. Det gælder for optag på Kombineret Ungdomsuddannelse med optag i januar. Desuden gælder det for optag på et produktionsskoleforløb og EGU. STU er ikke berørt af den nye uddannelse.

FGU Vestegnen

FGU Vestegnen er en institution, der er en fusion af 4 produktionsskoler og med medarbejdere fra 3 VUC-skoler skal den udbyde den nye FGU-uddannelse fra 1. august 2019.

Produktionsskoler:

  • Glostrup Albertslund produktionshøjskole
  • Produktionsskolen Møllen, Ishøj
  • Hvidovre Produktionsskole
  • Produktionshøjskolen Brøndby

 

Medarbejdere fra:

  • Vestegnen HF og VUC
  • KVUC
  • HF og VUC København Syd

Læs mere om FGU Vestegnen her: FGU Vestegnen

Dækningsområde for FGU Vestegnen

Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt