Flotte eksamensresultater for skolens studie-elever

Så er eksamen ved at være overstået i Studiecentret, hvor vi nu kun venter på den afsluttende mundtlige danskprøve den 14. juni. Der har i år været relativ stor interesse for at tage eksamener, hvilket utvivlsomt skyldes den øgede fokus på at have bestået sine dansk og matematikeksamener, (det såkaldte 2+2 krav).

Blandt de elever der har været til eksamen, har der været enighed om at det har været en god ting, at Hvidovre Produktionsskole nu har været i stand til at tilbyde at kunne gå op til eksamen:

  • 3 elever har taget matematikeksamener.
  • 2 elever har taget danskeksamener og
  • 1 elev har taget såvel matematik som danskeksamen.

Indtil videre må vi konstatere, at det er gået rigtigt godt, og at alle har bestået deres matematikeksamener. Ligeledes er læse og retsskrivningsprøverne i dansk også bestået.

Eneste malurt i bægeret, må være at vi må skuffe politikerne og Undervisningsministeriet, med at ingen af vores elever har været i stand til at opnå karakteren 02…Alle har fået fra 4-12.

Tak til alle eleverne der jo udover at bestå, desværre også har måtte sande, at hårdt arbejde betaler sig.

Vel mødt efter sommerferien, til en ny omgang i studiecentret.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt