Erasmus+ program: Gæsteelever fra Newcastle

De næste 2 uger har Hvidovre Produktionsskole besøg af elever fra ID Training, Newcastle, som led i et Erasmus+ projekt med støtte fra EU. Projektet er EU’s uddannelsesprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt, og har til formål at fremme internationaliseringen af vores institution.

8 engelske elever i alderen 16-25 år og 6 støttelærere er fordelt på skolens faglinjer; Café, D’kreative Hus, Musik, Håndværk, Medie og STU og skal følge undervisningen og dagligdagen på helt tæt hånd med det formål at udvikle de unge mennesker fagligt, socialt som personligt.

Baggrund
Erasmus+ programmet vil fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og modernisere de almene uddannelser, erhvervsuddannelserne og ungdomsarbejde. 

Erasmus+ støtter også tværnationale partnerskaber, bl.a. inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsinstitutioner og -organisationer, for at fremme samarbejdet og forbinde uddannelses- og arbejdsverdenen. Sådan får vi bugt med kvalifikationskløften i Europa.

Programmet vil bakke op om EU-landenes forsøg på at modernisere uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsordningen. Erasmus+ kombinerer de syv nuværende Erasmus-programmer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, og nu – for første gang – bliver idræt også inddraget.

 

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt