Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan vedr. undervisningsmiljøet på Hvidovre Produktionsskole

Loven om elevers undervisningsmiljø pålægger Hvidovre Produktionsskole at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering. Denne vurdering justeres efter behov. Dog skal den revurderes minimum hvert 3. år. Hvidovre Produktionsskole har dog valgt at revidere den hvert år i forbindelse med valget til Elevrådet.

Arbejdet udføres af skolens arbejdsmiljøorganisation eller af vejledningen på skolen.

En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde en beskrivelse af det æstetiske, det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøvurderingen udarbejdes i 4 faser, som her beskrives:

Fase 1
KORTLÆGNING: “Hvordan står det til med undervisningsmiljøet og trivsel på
Hvidovre Produktionsskole?”
Her kortlægger sikkerhedsudvalget skolens undervisningsmiljø og finder ud af, hvilke eventuelle problemer der er. Undersøgelsen baseres på spørgeskemaer, der udarbejdes af sikkerhedsudvalget og gennem samtaler med de enkelte værksteder.

Fase 2
VURDERING:
 “Vi uddyber og undersøger nærmere”
Gennem fase 1 bliver det kortlagt, hvilke områder der skal arbejdes videre med for at forbedre undervisningsmiljøet. I fase 2 undersøger sikkerhedsudvalget disse områder nærmere.

Fase 3
HANDLINGSPLAN: “Hvad kan vi gøre?”
Når sikkerhedsudvalget har dannet sig et overblik over de områder, hvor det står mindre godt til med undervisningsmiljøet samt uddybet og undersøgt dem nærmere. Herefter overvejer sikkerhedsudvalgets medlemmer, hvordan problemerne skal løses, og i hvilken rækkefølge det skal ske. På baggrund af disse overvejelser laver sikkerhedsudvalget en handlingsplan.

Fase 4
OPFØLGNING: “Hvad gør vi så?”

Når sikkerhedsudvalget har lavet en handlingsplan, følges der op på denne, og der udarbejdes en redegørelse om, hvilken effekt ændringer har haft. (udarbejdes kun, hvis der er behov for indsats)

Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for opfølgningen.

Læs Undervisningsmiljøvurderingen her

UVM-graf

 

 

 

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt