Værdigrundlag

Hvidovre Produktionsskole tager udgangspunkt i den unges samlede situation.
Vi ser det som en overordnet målsætning at bidrage til, at den enkelte bliver bedre i stand til at tage ansvar for eget liv. Opholdet på Hvidovre Produktionsskole skal føre frem til, at den unge får udviklet sin livskompetence.Den kompetence, der skal til, for at man kan klare sig selv, består af mange forskellige komponenter. Boglige og faglige kvalifikationer er ikke meget værd i den praktiske hverdag, hvis de ikke har følgeskab af selvtillid, ansvarlighed, kreativitet, lyst til at lære, udholdenhed samt evnen til at indgå i et forpligtende samvær med andre mennesker.Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov får eleven mulighed for at udforske både stærke og svage sider. Det individuelle forløb er bevægeligt og formes i en løbende proces.Skolen tilstræber til stadighed at være i en forandring og at udvikle linjetilbud og øvrige aktiviteter. Udviklingen skal sikre, at alle elever kan tilbydes netop det forløb, som bedst muligt styrker de personlige, sociale og faglige kompetencer.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt