Antimobning

Mobning giver dårlig trivsel og har en negativ indflydelse på helbred og udvikling – både på kort og på længere sigt. Derfor er forebyggelse af mobning et centralt fokuspunkt i arbejdet med undervisningsmiljøet på Hvidovre Produktionsskole. Hvidovre Produktionsskole tager problemet alvorligt og har derfor udarbejdet en antimobbestrategi efter retningslinjer udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM.Strategien tages løbende op til vurdering og eventuel revision.

Se Skolens Antimobbestrategi

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt