Rusmiddelpolitik

Du må ikke være påvirket af eller medbringe stoffer eller alkohol. Overtrædelse af det kan føre til bortvisning fra skolen med det samme.

Hærværk, vold, tyveri eller anden uhensigtsmæssig adfærd kan ligeledes føre til bortvisning med det samme.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt