Inklusionspolitik

En inklusionspolitik for Hvidovre Produktionsskole

Danmark er blevet et samfund med mange forskellige grupper af nationaliteter og minoriteter. Og alt tyder på, at det er en udvikling, der vil fortsætte i fremtiden. Det giver os en fantastisk og helt enestående mulighed for at udvikle vores samfund i en større helhed.

Hvidovre Produktionsskoles offensive svar på denne udvikling er en politik, der inkluderer alle nationaliteter og minoriteter. Derved følger Hvidovre Produktionsskole det samme spor, som er lagt ud af flere virksomheder og kommuner, der også er begyndt at opstille målsætninger for inklusion.

Vi ønsker på Hvidovre Produktionsskole at  have en politik, der flytter sig væk fra begrebet integration, som er et udtryk, der sætter mennesker i bås, hvor ingen hører til. Vi ønsker derimod en politik på Hvidovre Produktionsskole, der handler om at favne de forskellige grupper, der lever i Danmark. En inklusionspolitik, som rummer os alle fra etniske minoriteter over socialt udsatte til personer med handicaps og personer med en anden baggrund end de fleste.

Hvad er inklusion? For os betyder det, at alle – uanset deres baggrund – oplever, at de hører til og har en plads i samfundet, hvor de både får mulighed for og selv tager ansvar for at bidrage med det, som de kan og er gode til. Inklusion går begge veje. Vi vil som skole respektere den baggrund, som eleverne kommer fra. Kravet til alle elever uanset baggrund er, at de respekterer den opgave, Hvidovre Produktionsskole skal løse, og på den måde, vi har valgt at løse den på. Respekt går begge veje.

I arbejdet med at realisere vores inklusionsmålsætning står vi over for den udfordring, at vores indsats på området har været for spredt og tilfældig, hvorfor vi har behov for at kvalificere vores arbejde. Det vil i første omgang ske ved at prioritere en indsats på følgende tre områder:

  • Vi vil øge vores viden om de forkellige nationaliteters kulturelle, religiøse og sociale baggrund, og vi vil efterfølgende i medarbejdergruppen gøre det til en prioriteret aktivt at dele vores erfaringer med, hvordan vi rent faktisk bruger denne viden i det daglige møde med eleverne. Formålet er, at vi bliver bedre til at håndtere de konkrete relationer til elever med en minoritetsbaggrund på en inkluderende og dermed resultatskabende måde.
  • Vi vil styrke vores samarbejde med familier af alle nationaliteter. Det vil ske både i form af hjemmebesøg og møder, arrangementer mv., hvor familierne kommer på skolen. Ikke kun for at kvalificere det inkluderende arbejde med den enkelte elev, der har en minoritetsbaggrund, men også for at vise familierne, hvilke muligheder produktionsskolerne kan give eleverne i deres udvikling og uddannelse.
  • Vi vil i forbindelse med udviklingen af vores personalegruppe satse på en eller flere medarbejdere med en anden baggrund end dansk. For os er kvalifikationskriteriet dog uanset national baggrund altid fundamentet for enhver ansættelse.
  • Vi har altid sørget for og vil fortsætte med at inkludere så mange forskellige mennersker som muligt uanset kulturel, social, praktisk og national baggrund. Som eksempel har vi en afdeling på skolen for unge med særlige behov. Disse unge tager del i hverdagen på de andre værksteder på skolen.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt