Sektion: Lovgrundlag

Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan vedr. undervisningsmiljøet på Hvidovre Produktionsskole Loven om elevers undervisningsmiljø pålægger Hvidovre Produktionsskole at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering. Denne vurdering justeres efter behov. Dog skal den revurderes minimum hvert 3. år. Hvidovre Produktionsskole har dog valgt at revidere den hvert år i forbindelse med valget til Elevrådet. Arbejdet udføres af skolens arbejdsmiljøorganisation eller af vejledningen på…

Læs mere

Bestyrelse

En produktionsskoles bestyrelse spiller den vigtigste rolle for skolens overordnede ledelse.Produktionsskoler er selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse, der helt eller delvist yder grundtilskud til skolen. Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af skolens bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Skolens forstander varetager den…

Læs mere

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt